• Czy już go stworzyłeś? Wprowadź identyfikator zakupu i wyświetl spersonalizowane notatki platformy.

Jak zainstalować Progressive Web App na swojej stronie?

Konfiguracja jest niezwykle łatwa.
Możesz zainstalować progresywną aplikację internetową na 2 różne sposoby. Ręcznie lub za pomocą specjalnego modułu, wtyczki lub rozszerzenia platformy.
Wprowadź identyfikator zakupu w powyższym polu, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o konfiguracji.

× Progressive Web App | Add to Homescreen

To install this Web App in your iPhone/iPad press icon. Progressive Web App | Share Button And then Add to Home Screen.

Offline